کتاب مدیریت منابع انسانی در صنایع خلاق

240,000 

مدیریت منابع انسانی در صنایع خلاق

صنایع خلاق یعنی صنایعی که سرعت خلاقیت در آنها بسیار بالاست و انسان خلاق نه تنها مهمترین سرمایه اینگونه صنایع است بلکه مرز باریک بین موفقیت و شکست چنین صنایعی توسط منابع انسانی خلاق تعیین می شود. در اینگونه سازمان ها،کارها معمولاٌ غیر ساختارمند است و کارهای غیر ساختارمند بیش از هر چیز نیازمند خلاقیت هستند.


 نویسنده :         سید مهدی شریفی              علی حاج محمدی             نفیسه انصاری

1 در انبار

مقدار:

توضیحات

مدیریت منابع انسانی در صنایع خلاق

منابع انسانی و سازمان خلاق

تحلیل و طراحی شغل

نیرویابی و گزینش

آموزش و توسعه

مدیریت عملکرد

جبران خدمات

انتشارات سازمان مدیریت صنعتی

5_135_275_600_978
192 صفحه
 نویسنده :         سید مهدی شریفی              علی حاج محمدی             نفیسه انصاری
چاپ دوم   1397

توضیحات تکمیلی

وزن 1 kg