کتاب مدیریت و بازاریابی در عصر آشوب و تلاطم بازارها

56,000 

فيليپ کاتلر و جان کازليون از استراتژيستهای برجسته، در اين کتاب موضوع بسيار پيچيده ای را ارائه کرده اند که اين دوره دشوار ، يک استثنا نيست، بلکه چهره ای جديد از شرايط عادی است.در حقيقت رکود اقتصادی، بخشی از عصر جديد با نوسانات مداوم تلاطم است که در آن بروز سريع فرصتها و تهديدها در سطح جهان احساس ميشود و در حال حاضر ،به صورت تغييرناپذيری با جهانی شدن و فناوری نيز پيوند خورده است.اين دنيايی است که در آن شرکتهايی که آماده نباشند از بين ميروند ،اما شرکتهای قوی که اين توانايی را دارند که تهديدات بالقوه را پيش‌بينی و به آن به اثربخشی پاسخ دهند، پاداش ميگيرند.

نویسندگان :          فیلیپ کاتلر           جان ای.کازلیون
  مترجم  :              هرمز مهرانی

1 در انبار

مقدار:

توضیحات

مقدمه / روبه برو شدن با چالش های جدید

فصل اول /  دنیا وارد مرحله جدید اقتصادی شده است؛ از شرایط عادی تا تلاطم
فصل دوم /  واکنش نادرست مدیریت در رویارویی با تلاطم در عصر حاضر خطرناک است
فصل سوم /  مدل برخورد با آشوب در بازار؛مدیریت آسیب پذیری ها و فرصت ها
فصل چهارم /  طراحی سیستم‌های مدیریت انعطاف‌پذیر برای برخورد با تلاطم و آشوب بازار
فصل پنجم /  طراحی سیستم‌های بازاریابی انعطاف‌پذیر
فصل ششم /  رشد و توسعه در عصر تلاطم؛ دستیابی به پایداری در کسب و کار شرکت


انتشارات رسا
978-964-317-820-8
209 صفحه
 نویسندگان :          فیلیپ کاتلر           جان ای.کازلیون
  مترجم  :               هرمز مهرانی
چاپ اول  1390

توضیحات تکمیلی

وزن 1 kg