کتاب مقدمه ای بر تحقیق در عملیات

440,000 

 • برنامه ريزي خطي
 • حمل و نقل و كارگماردي
 • برنامه ريزي آرماني

انتشارات مرکز آموزش و تحقیقات صنعتی ایران

مولف: مهدی رضوی

50 در انبار

مقدار:

توضیحات

مقدمه ای بر تحقیق در عملیات

 • فصل اول /  تحقيق در عمليات
 • فصل دوم /  برنامه ريزي خطي: روش ترسيمي
 • فصل سوم /  برنامه ريزي خطي: روش سيمپلكس
 • فصل چهارم /  حمل و نقل و كارگماردي
 • فصل پنجم  / برنامه ريزي خطي با اعدا صحيح
 • فصل ششم /  برنامه ريزي آرماني
 • فصل هفتم /  شبكه ها
 • فصل هشتم /  مديريت پروژه
 • فصل نهم /  نظريه صف
 • فصل دهم /  شبيه سازي(روش مونته كارلو)

 

انتشارات مرکز آموزش و تحقیقات صنعتی ایران

 

482 صفحه

 

مهدی رضوی

 

چاپ اول

توضیحات تکمیلی

وزن 1 kg