کتاب کاربرد بازاریابی و اینترنت

220,000 

 • آشنایی با بازاریابی
 • فصل دوم تحلیل بازار و تعیین بازار هدف
 • آشنایی با بازاریابی صنعتی

انتشارات مرکز آموزش و تحقیقات صنعتی ایران

مولفین: م.ویرجینیاری – حسین احمدی

50 در انبار

مقدار:

توضیحات

 • بخش اول: بازاریابی
 • فصل اول آشنایی با بازاریابی
 • فصل دوم تحلیل بازار و تعیین بازار هدف
 • فصل سوم محصول جدید
 • فصل چهارم اطلاعات بازار
 • فصل پنجم ارزیابی عملکرد بازاریابی و فرآیند آن
 • بخش دوم: انواع بازاریابی
 • فصل ششم آشنایی با بازاریابی صنعتی
 • فصل هفتم آشنایی با بازاریابی صادرات
 • فصل هشتم بازاریابی پیمانکاری و خدمات مهندسی
 • فصل نهم خلاصه دو گزارش بازاریابی در ایران
 • بخش سوم: بازاریابی الکترونیکی E-Marketing
 • فصل دهم آشنایی اجمالی با بازاریابی الکترونیکی
 • فصل یازدهم آشنایی با روش های ترویج فروش الکترونیکی
 • فصل دوازدهم کلید واژه ها در تبلیغات الکترونیکی
 • فصل سیزدهم جستجوگرها و صدر نشینی در لیست ها
 • فصل چهاردهم هشت جستجوگر بزرگ اینترنت
 • فصل پانزدهم وابسته تجاری در اینترنت


انتشارات مرکز آموزش و تحقیقات صنعتی ایران

 

209 صفحه

 

م.ویرجینیاری – حسین احمدی

 

چاپ اول

اطلاعات بیشتر

وزن 1 kg