کتاب فناوری جوشکاری زیر پودری

230,000 

  • روش یک و چند سیمه
  • پارامترهای جوشکاری روی خط جوش
  • آلیاژ شیمیایی سیم جوش

انتشارات مرکز آموزش و تحقیقات صنعتی ایران

ترجمه و تدوین : فریدون غفاری

47 عدد در انبار

مقدار:

توضیحات

فناوری جوشکاری زیر پودری

  • تنوع روش : روش یک و چند سیمه
  • تعلیمات عملی و تاثیر پارامترهای جوشکاری روی خط جوش
  • سیم جوش – آلیاژ شیمیایی سیم جوش
  • پودر جوشکاری – تولید
  • روش عملی – کاربردی – جوشکاری در پاس های متعدد
  • خواص تکنولوژی – خواص تکنولوژی اتصال جوش
  • محاسبات هزینه پودر جوش

 

انتشارات مرکز آموزش و تحقیقات صنعتی ایران

 

978-600-173-084-9

 

154 صفحه

 

فریدون غفاری

 

چاپ اول

توضیحات تکمیلی

وزن 1 کیلوگرم