کتاب مبانی نظریه پردازی در بازاریابی

50,000 

در این کتاب شلبی هانت یکی از معروف ترین اساتید بازاریابی جهان، سعی کرده است درباره ماهیت رشته و علم بازاریابی بحث کند. کتاب پس از بحث مفصل در باره نظریه و نظریه پردازی از دیدگاه فلسفه علم در فصل پایانی به نظریه عمومی در بازاریابی پرداخته است.

نویسنده :       شلبی دی.هانت
 مترجم ها  :    دکتر محمد حقیقی           مسعود کرمی

1 در انبار

مقدار:

توضیحات

فصل اول / مقدمه

فصل دوم / رشته بازاریابی

فصل سوم / ریخت شناسی تبیین

فصل چهارم / تبیین، مباحث و ابعاد مختلف

فصل پنجم /  ریخت شناسی قوانین علمی

فصل ششم /  قوانین علمی، مباحث و ابعاد

فصل هفتم / ریخت شناسی نظریه

فصل هشتم / نظریه، مباحث و ابعاد

فصل نهم /  به سوی نظریه عمومی بازاریابی


انتشارات کتاب مهربان
978-964-7725-62-0
320 صفحه
نویسنده :       شلبی دی.هانت
 مترجم ها  :    دکتر محمد حقیقی           مسعود کرمی
چاپ اول  1386

توضیحات تکمیلی

وزن 1 kg