کتاب مرجمع شاخص های کلیدی ارزیابی عملکرد سازمان

980,000 

این کتاب برای همه مدیرانی تهیه شده است که می خواهند وضعیت عملکرد واحدهای مختلف شرکت خود را بدانند. در این کتاب علاوه بر شاخص های عمومی عملکرد سازمان، شاخص های خاص ارزیابی عملکرد واحدهای مختلف شامل حسابداری، مالی، مهندسی، لجستیک، تولید، بازاریابی و فروش ارایه شده است

نویسنده : استیون براگ
مترجم ها : محسن قره خانی   حسین صامعی

1 در انبار

مقدار:

توضیحات

فصل 1 : مقدمه
فصل 2 : شاخص های بهره برداری دارایی
فصل 3 : شاخص های عملکرد عملیاتی
فصل 4 : شاخص های جریان نقدی
فصل 5 : شاخص های  نقدینگی
فصل 6 : شاخص های  ساختار سرمایه و توانگری مالی
فصل 7 : شاخص های  بازدهی سرمایه گذاری
فصل 8 : شاخص های  عملکرد بازار
فصل 9 : شاخص های  واحد مالی و حسابداری
فصل 10 : شاخص های  سنجش واحد مهندسی
فصل 11 : شاخص های  واحد منابع انسانی
فصل 12 : شاخص های  واحد لجستیک
فصل 13 : شاخص های  واحد تولید
فصل 14 : شاخص های  واحد فروش و بازاریابی

انتشارات آریانا قلم
978-600-6227-69-6
278 صفحه
نویسنده : استیون براگ
مترجم ها : محسن قره خانی   حسین صامعی
چاپ ششم 1400

توضیحات تکمیلی

وزن 1 kg