کتاب مهارت های ارتباطی موثر

500,000 

توسعه مهارتهای ارتباطی می تواند بر تمام جنبه های زندگی شما از زندگی حرفه ای تا دوره همی های اجتماعی و هر چیزی که مابین آن است تاثیر بگذارد. توانایی تبادل اطلاعات به درستی، واضح و همانطور که مقصود است یک مهارت ضروری می باشد و گاهی نباید از آن چشم پوشی کرد. هیچ وقت برای تمرین و کار کردن روی مهارتهای ارتباطی دیر نیست و با انجام این کار می توانید کیفیت زندگی خود را بهبود دهید.


نویسنده :       مهدی باقریان

آموزش مجازی مهارت های ارتباطی موثر

ناموجود

توضیحات

کتاب مهارت های ارتباطی موثر

اهمیت ارتباط

ارتباط چیست؟

مهارت های ارتباطی چیست؟

فرآیند ارتباط

دیدگاه های مربوط به ارتباط

عناصر ارتباط

روش های ارتباطی

مهارت های پایه گوش دادن

ارتباط نوشتاری موثر

مهارت های ارتباطی در محل کار

موانع موجود در ارتباط موثر

چگونه مهارت های ارتباطی خود را گسترش دهیم؟

انتشارات کارگزار روابط عمومی

978-600-5374-73-5
99 صفحه
نویسنده :       مهدی باقریان
چاپ اول  1397

توضیحات تکمیلی

وزن 1 کیلوگرم