کتاب هندبوک NFT

2,350,000 

ناموجود

توضیحات

کتاب هندبوک NFT

١) مقدمه ای بر NFT و مفاهیم مرتبط

٢) NFT چیست؟

٣) چرا NFT  با ارزش است؟

٤) تاریخچه ی NFT

٥) بازار NFT

٦) روش ساختن NFT

٧) فروش NFT

٨) روش خرید NFT

٩) جنبه های حقوقی NFT

١٠) آینده NFT

 

انتشارات کتاب مهربان

7_440_407_600_978
259  صفحه
 نویسندگان :         مت فُرت نَو                کاریسون تری

مترجم :            دکتر پاشا

چاپ اول  ١٤٠٢

شما ممکن است از دوره آموزشی

توضیحات تکمیلی

وزن 1 کیلوگرم