کتاب کار گروهی

100,000 

 • مزایا و منابع کار گروهی
 • خودگردانی تیمهای کاری
 • مراحل تشکیل و توسعه تیمهای کاری

انتشارات مرکز آموزش و تحقیقات صنعتی ایران

مولف: علیرضا اسکندری

47 در انبار

مقدار:

توضیحات

 کار گروهی

 • فصل اول: تعاریف و منابع اساسی
 • فصل دوم: مزایا و منابع کار گروهی
 • فصل سوم: خودگردانی تیمهای کاری
 • فصل چهارم: مراحل تشکیل و توسعه تیمهای کاری
 • فصل پنجم: ویژگی های تیمهای کاری موفق
 • فصل ششم: تعداد مناسب اعضای تیمهای کاری
 • فصل هفتم: تشکیلات تیمهای کاری و نقش اعضای گروه
 • فصل هشتم: روش های تصمیم گروهی
 • فصل نهم: مشکلات کار گروهی
 • فصل دهم: تعارض

انتشارات مرکز آموزش و تحقیقات صنعتی ایران

 

978-964-5841-62-2

 

43 صفحه

 

علیرضا اسکندری

 

چاپ پنجم 1395

توضیحات تکمیلی

وزن 1 kg