کتاب کار گروهی

100,000 

 • مزایا و منابع کار گروهی
 • خودگردانی تیمهای کاری
 • مراحل تشکیل و توسعه تیمهای کاری

انتشارات مرکز آموزش و تحقیقات صنعتی ایران

مولف: علیرضا اسکندری

46 عدد در انبار

مقدار:

توضیحات

 کار گروهی

 •  تعاریف و منابع اساسی
 •  مزایا و منابع کار گروهی
 •  خودگردانی تیمهای کاری
 •  مراحل تشکیل و توسعه تیمهای کاری
 •  ویژگی های تیمهای کاری موفق
 •  تعداد مناسب اعضای تیمهای کاری
 •  تشکیلات تیمهای کاری و نقش اعضای گروه
 •  روش های تصمیم گروهی
 •  مشکلات کار گروهی
 •  تعارض

انتشارات مرکز آموزش و تحقیقات صنعتی ایران

 

978-964-5841-62-2

 

43 صفحه

 

علیرضا اسکندری

 

چاپ پنجم 1395

توضیحات تکمیلی

وزن 1 کیلوگرم